ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
:
ข้าพเจ้าขอทำความดี
:

ข้อความที่ 68
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาววัฒนา ศิริไพบูลย์
ข้อความที่ 67
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กาญจนา แก้วนุกูล
ข้อความที่ 66
ถวายพระพร :   ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชนม์นิภา ปัญญาณัฐพันธ์
ข้อความที่ 65
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอนงค์รัตน์ เพ็ชรแก้ว
ข้อความที่ 64
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภานุวัตน์ คล่องประดิษฐ์
ข้อความที่ 63
ถวายพระพร :   ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส สุดรดา หิรัญวรภรณ์
ข้อความที่ 62
ถวายพระพร :   ของพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเสวก มณีกุต
ข้อความที่ 61
ถวายพระพร :   ของพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  MrEakaphon Sakulratsameepaisan
ข้อความที่ 60
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย เอกพีระ เจริญยิ่ง(นาม สกุลพระ ราชทาน)
ข้อความที่ 59
ถวายพระพร :   ของพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ทิพากร. สินชัยรัตน์