ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
:
ข้าพเจ้าขอทำความดี
:

ข้อความที่ 95
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ศุภโชคมานิกพันธุ์
ข้อความที่ 94
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  sfsdf
ข้อความที่ 93
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  supachokem
ข้อความที่ 92
ถวายพระพร :   ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รินทร์ลภัส จินานุศิลปสาท
ข้อความที่ 91
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นุชนารถ กาศไม้จันทร์
ข้อความที่ 90
ถวายพระพร :   ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย จิรวัฒณ์ ชนัสถาทวีรัตน์
ข้อความที่ 89
ถวายพระพร :   ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธนาวุฒิ โสมาบุตร
ข้อความที่ 88
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Angelo
ข้อความที่ 87
ถวายพระพร :   ของพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  Manuel Kayl
ข้อความที่ 86
ถวายพระพร :   ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวขวัญตา สุราวรรณ์